Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord

Zonta Club Rotterdam is eveneens verantwoordelijk voor de Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord. Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bep Slechte. Bep was in 1966 een van de oprichtsters van Zonta Club Rotterdam. Sinds 2010 wordt ongeveer elke drie jaar uit dit legaat de Bep Slechte Prijs toegekend aan een persoon die een nieuw project opzet waarmee de positie van vrouwen wordt verbeterd. Dankzij het legaat kan haar levensdoel worden voortgezet. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en een beeldje van de Rotterdamse Wil Schrijver.

ANBI
Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord is een ANBI stichting onder nummer RSIN 807035324. U kunt de stichting helpen helpen door middel van een gift. Giften aan deze stichting kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Lees hier  meer over giften.

Bestuur van de Stichting Elisabeth – van den Oord (onbezoldigd)
Voorzitter: Olga Wagenaar
Vice-voorzitter: Marieke Kolsteeg
Penningmeester: Jolanda van Hout
Secretaris: Karina Rongen
Algemeen lid: Evelien Wijnbergen-Tromp

bereikbaar via bestuur.zonta,[email protected]

ingeschreven bij KvK onder nummer 24285104

Verslagen

Beleidsplan Bep Slechte stichting Juni 2021-2023

Financieel Jaarverslag Bep Slechte stichting Juni 2019-Juni 2021

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2017-2019

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2015-2017

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2013-2015

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2011-2013