ACTIE & BEWUSTWORDING

Zonta Club Rotterdam zet zich op verschillende vlakken in om de positie van vrouwen te verbeteren. We doen dit door activiteiten te ontplooien die aanhaken aan een actualiteit om de boodschap te versterken. Afgelopen periode hebben we dit onder andere gedaan door het opzetten van De 50 Vrouwen van Rotterdam, mee te werken aan de tentoonstelling in Museum Rotterdam en door specifiek actie te voeren tijdens de campagne Zonta says NO to violence against women (25 nov – 10 dec).