Awards & beurzen

Young Women in Public Affairs Award

Deze Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan meisjes van 16 t/m 19 jaar, scholier of student. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet de kandidate aan de volgende criteria voldoen:

Zij moet op vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’. Dat betekent dat zij blijk geeft van initiatief en leiderschap kwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief is binnen bijv. school, kerk, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

De Award bestaat eveneens uit een hoofdprijs per district ter waarde van US $1000. In 2016 werd vanuit Nederland de eerste Nederlandse kandidaat genomineerd: Nica Bol. Lees hier meer.

Aanmeldingsformulieren kunnen via Application verkregen worden.

 

Amelia Earhart studiebeurs

De Amelia Earthart studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Door middel van de Amelia Earthart studiebeurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde techniek, zoals software, computers en materialen. Sinds de oprichting van dit programma, heeft Zonta 1473 Amelia Earthart Fellowships toegekend, met een bedrag meer dan US $ 9.000.000.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via Application

Lees hier meer over Amelia Earhart en Zonta

 

Jane M. Klausman women in business scholarship

Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Daarnaast maakt deze scholarship zich hard voor het feit dat vrouwen een net zo’n grote kans verdienen om een topfunctie te bekleden als een mannelijke collega. Sinds de oprichting van het programmaheeft Zonta 399 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.
Meer informatie is te verkrijgen bij Christel Meijerman, [email protected]