Geweld tegen vrouwen Nederland

Bron: http://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/geweld-tegen-vrouwen-europese-onderzoeksgegevens-in-nederlandse-contex (EU onderzoek 2014)

11 procent van de Nederlandse vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt door een partner of ex-partner. 3 procent van de Nederlandse vrouwen heeft het afgelopen jaar uit angst voor geweld het eigen huis wel eens vermeden. Ongeveer 180.000 vrouwen ervaren het eigen huis dus niet altijd als veilige plek.

Seksueel geweld

Bijna driekwart (73%) van de Nederlandse vrouwen is ooit seksueel geïntimideerd; dit komt neer op 4,3 miljoen vrouwen. 18% van de Nederlandse vrouwen heeft ooit seksueel geweld meegemaakt, variërend van verkrachting of poging daartoe tot het onder dwang of bedreiging deelnemen aan seksuele activiteiten. Een op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht.

Cybergeweld

De beschikbaarheid van nieuwe communicatievormen en –technologieën (via internet, sociale media en mobiele communicatie) leidt tot nieuwe vormen van cybergeweld die op relatief grote schaal voorkomen. Zo heeft een derde van de jonge vrouwen (18-29 jaar) een vorm van cyberintimidatie meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan applicaties voor mobiele telefoons om iemands locatie te kunnen volgen, het rondsturen van seksueel getinte foto’s of verspreiden van laster via Facebook.