Missie en visie

zontanederland kopie

De missie van Zonta

“Bevordering van de positie van vrouwen en meisjes.”

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. Voorbeelden zijn de ‘Zonta says no’ actie en het project Femmes for Freedom.

Zonta wil bevorderen dat…

“Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.”

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de internationale serviceprojecten van Zonta International:

  • “The prevention of burns violence against women and girls in Cambodia, Nepal and Uganda”.
  • “Security and Empowerment for Women and their Families in Haiti”.
  • “Prevention of mother-to-child transmission of HIV and gender-based violence in Rwanda”.

Zonta Nederland is lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN), de organisatie van Serviceclubs in Nederland.