Bep Slechte Prijs

Zonta Club Rotterdam is eveneens verantwoordelijk voor de Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord. Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bep Slechte. Bep was in 1966 een van de oprichtsters van Zonta Club Rotterdam. Sinds 2010 wordt ongeveer elke drie jaar uit dit legaat de Bep Slechte Prijs toegekend aan een persoon die een nieuw project opzet waarmee de positie van vrouwen wordt verbeterd. Dankzij het legaat kan haar levensdoel worden voortgezet. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en een beeldje van de Rotterdamse Wil Schrijver.

Winnaars

in 2019 wordt de Bep Slechte Prijs uitgereikt aan Natasja Morales voor haar rol in de versterking van de positie van jonge vrouwen in Rotterdam. Natasja ontvangt de prijs voor haar al jaren lopende participatieproject Chicks and the City. Natasja: “Ik voel me zeer vereerd deze prachtige onderscheiding te mogen ontvangen. De missie van de Bep Slechte Prijs sluit één op één aan bij waar ik me voor inzet”.

Eerder ontvangers van de Bep Slechte Prijs zijn Annemieke de Jong van Steunpunt Studerende Moeders en Karin van Paassen en Marleen Engbersen van WEB.foundation voor hun project Lovecheck. De WEB.foundation ontwikkelt spellen, animaties en trainingsfilms om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te ondersteunen en te stimuleren in landen waar hiv/aids veel voorkomt, of een probleem dreigt te worden.

Op 4 juni 2016 ontvangt Floor Brouwer, initiator en drijvende kracht achter Stichting BONT, de Bep Slechteprijs uit handen van de presidente Mischa Haarbrink van Zonta Rotterdam in de Kunsthal.  Stichting BONT maakt werken, logeren en beleven onder begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Het unieke aan BONT is dat de begeleiding en organisatie volledig bestaat uit studenten en young professionals, waardoor voor de jongeren en begeleiders een wederkerige relatie ontstaat.

ANBI

Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord is een ANBI stichting onder nummer RSIN 807035324. U kunt de stichting helpen helpen door middel van een gift. Giften aan deze stichting kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Lees hier  meer over giften.

Bestuur van de Stichting Elisabeth – van den Oord (onbezoldigd)

Voorzitter: Olga Wagenaar
Vice-voorzitter: Marieke Kolsteeg
Penningmeester: Jolanda van Hout
Secretaris: Karina Rongen
Algemeen lid: Evelien Wijnbergen-Tromp

bereikbaar via bestuur.zonta,[email protected]

ingeschreven bij KvK onder nummer 24285104

Verslagen

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2017-2019

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2015-2017

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2013-2015

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2011-2013