Bep Slechte Prijs

Zonta Club Rotterdam is eveneens verantwoordelijk voor de Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord. Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bep Slechte, een van de oprichtsters van Zonta Club Rotterdam. Iedere drie jaar wordt uit dit legaat de Bep Slechte Prijs toegekend aan een persoon die een nieuw project opzet waarmee de positie van vrouwen wordt verbeterd.

Ontvangers van de Bep Slechte Prijs zijn Annemieke de Jong van Steunpunt Studerende Moeders en Karin van Paassen en Marleen Engbersen van WEB.foundation voor hun project Lovecheck. De WEB.foundation ontwikkelt spellen, animaties en trainingsfilms om wereldwijd de communicatie over hiv/aids te ondersteunen en te stimuleren in landen waar hiv/aids veel voorkomt, of een probleem dreigt te worden.

Op 4 juni 2016 ontvangt Floor Brouwer, initiator en drijvende kracht achter Stichting BONT, de Bep Slechteprijs uit handen van de presidente Mischa Haarbrink van Zonta Rotterdam in de Kunsthal.  Stichting BONT maakt werken, logeren en beleven onder begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Het unieke aan BONT is dat de begeleiding en organisatie volledig bestaat uit studenten en young professionals, waardoor voor de jongeren en begeleiders een wederkerige relatie ontstaat.

ANBI

Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord is een ANBI stichting. U kunt de stichting helpen helpen door middel van een gift. Giften aan deze stichting kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Lees hier  meer over giften.

Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter: Olga Wagenaar
Vice-voorzitter: Marieke Kolsteeg
Penningmeester: Jolanda van Hout
Secretaris: Karina Rongen
Algemeen lid: Evelien Wijnbergen-Tromp

bereikbaar via bestuur.zonta,[email protected]

ingeschreven bij KvK onder nummer 24285104

Verslagen

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2015-2017

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2013-2015

Financieel Jaarverslag St. Elisabeth Slechte-Van den Oord 2011-2013