Achtergrond

Het ontstaan van Zonta

Zonta International is opgericht op 8 november 1919 in Buffalo (gelegen in de staat New York), door Mary E. Jenkins, uitgeefster van de Herald of Syracuse.Het bracht vrouwen tezamen, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog belangrijke posities hadden verworven.

Door hun werk buitenshuis werden zij zich meer bewust van hun morele en sociale rol.

Ze werden daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van mannenserviceclubs (zoals de Rotary en Kiwanis) die ook net waren opgericht. Zonta International richtte zich op de belangen van vrouwen.

Zonta is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie.

Belangrijkste speerpunten zijn:

Opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;

Hulp bieden aan kansarme vrouwen;

Het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta (International) is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.