2017 Erasmusbrug kleurt oranje

Op verzoek van Zonta Club Rotterdam, de Rotterdamse tak van de internationale serviceclub Zonta International, en UN Women Nederland kleurt zaterdag 25 november 2017 voor het eerst de Erasmusbrug in Rotterdam oranje in het kader van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, die in 1960 is ingesteld door de Verenigde Naties. Over de hele wereld kleuren gebouwen oranje deze dag, die ook wel bekend staat als Orange Day. Dit jaar worden het naar verwachting weer meer dan 100 landmarks wereldwijd uitgelicht, waaronder de piramides in Egypte, de Brandenburger Tor in Duitsland, de Niagara Falls in Canada, de Tafelberg in Zuid-Afrika én dus onze Erasmusbrug in Rotterdam.

Gasten waren Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en burgemeester Aboutaleb. 

Dus geen WK, geen koninklijke reden, maar aandacht voor alle manieren van geweld die wordt gepleegd tegen vrouwen, zoals eergerelateerd geweld, genitale verminking, seksuele intimidatie, huwelijkse dwang, huiselijk geweld. Want geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest getolereerde en geïnstitutionaliseerde vormen van schending van de mensenrechten.

Zonta Club Rotterdam en UN Women Nederland vragen aandacht voor het geweld tegen meisjes en vrouwen , want nog steeds zijn vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen geen vanzelfsprekendheid. Het gaat over basisvrijheden van vrouwen die verankerd zijn in de wet van de mensenrechten maar nog vaak niet alleen privé, maar juist cultureel en structureel met voeten getreden worden. Overal ter wereld zijn vrouwen vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mannen, ook in Nederland. Uit onderzoek in 2014 bleek bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen ooit seksueel geïntimideerd te zijn, dit komt neer op 4,3 miljoen vrouwen, en 1 op 10 verkracht. Elke minuut worden op de wereld 28 meisjes uitgehuwelijkt (en 6 jongens), 70% van de mensenhandel betreft vrouwen en meisjes, 2 op de 5 vermoorde vrouwen is vermoord door haar partner en de helft van alle jonge vrouwen denkt dat het normaal is dat hun partner hen slaat en misbruikt. Maar ook online is er intimidatie, een derde van de jonge vrouwen (18-29 jaar) heeft een vorm van cyberintimidatie meegemaakt. Kortom er is werk aan de winkel.

Op deze dag delen in verschillende steden in Nederland leden van Zonta rozen uit tegen geweld. Ook in Rotterdam. Hierna verzamelen we bij restaurant Prachtig onder de Erasmusbrug die rond de klok van vijf oranje uitgelicht zal worden.

DE CAMPAGNE Zonta says NO tegen geweld tegen vrouwen loopt jaarlijks van 25 november t/m 10 december.

SEVEN – met o.a. Riek Bakker en Shantie Singh – donderdag 23 november

In aanloop naar organiseert Zonta aan de Maas, Rotterdam is namelijk twee Zontaclubs rijk, op donderdag 23 november het toneelstuk Seven in het Erasmus Paviljoen. Dit toneelstuk is gebaseerd op zeven persoonlijke verhalen van zeven totaal verschillenden vrouwen die laten zien hoe zij in zeer moeilijke situaties overeind zijn blijven staan. De verhalen worden voorgedragen door Riek Bakker, Lenore Bell, Mehert Ayele, Maryam Afshar, Lara Stanisic, Jessica Shinnick en Shantie Singh. De regie ligt in de handen van Halime Yarba. Er zijn nog kaarten. Opbrengst gaat naar Stichting Fier. Fier ondersteunt meisjes die uit een gewelddadige relatie komen en helpt hen op weg naar een stabiel eigen leven.

UN Women is de VN organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. UN Women zet diplomatieke druk op regeringen om wetgeving en beleid te verbeteren en voert in negentig landen programma’s en projecten uit om vrouwen te ondersteunen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd, en bevordert vrouwenrechten in Nederland.