Bep Slechte Prijs

Zonta Club Rotterdam is eveneens verantwoordelijk voor de Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord. Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bep Slechte. Bep was in 1966 een van de oprichtsters van Zonta Club Rotterdam. Sinds 2010 wordt ongeveer elke drie jaar uit dit legaat de Bep Slechte Prijs toegekend aan een persoon die een nieuw project opzet waarmee de positie van vrouwen wordt verbeterd. Dankzij het legaat kan haar levensdoel worden voortgezet. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en een beeldje van de Rotterdamse Wil Schrijver.

Meer over de stichting

Meer over de winnaars