FONDSENWERVING

Zonta Rotterdam steunt lokale projecten waarmee vrouwen in achterstandsposities worden geholpen. De leden zamelen elk jaar geld in door de catering tijdens de Voorjaars-Plantendagen in Trompenburg Tuinen & Arboretum te verzorgen. Zo heeft Zonta Rotterdam samen met de bezoekers van Trompenburg al vele projecten kunnen ondersteunen.

Zonta Club Rotterdam is eveneens verantwoordelijk voor de Stichting Elisabeth Slechte-Van den Oord. Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bep Slechte, een van de oprichtsters van Zonta Club Rotterdam. Iedere drie jaar wordt uit dit legaat de Bep Slechte Prijs toegekend aan een persoon die een nieuw project opzet waarmee de positie van vrouwen wordt verbeterd.