Huiselijk geweld in Nederland

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van Nederland. Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Merendeel van slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw, vaak ook omdat het geïnstitutionaliseerd en cultureel geaccepteerd gedrag en geweld betreft.

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat daarbij niet alleen om fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook om geestelijk geweld zoals uitschelden of vernederen, gedwongen trouwen of in een huwelijk blijven is ook een vorm huiselijk geweld.

Meer aandacht 

Begin dit jaar heeft het Rijk bekend gemaakt dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de aanpak van seksueel geweld, de komende twee jaar in totaal 4,2 miljoen euro extra. Met dit geld worden gemeenten in staat gesteld gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld te realiseren. Dit is een nieuwe stap in het verbannen van (seksueel) geweld tegen vrouwen!

Ook in Rotterdam

Bij de gemeente Rotterdam staat de aanpak van huiselijk geweld nadrukkelijk op de agenda. En terecht!
Ruim 17.500 gezinnen kampen in Rotterdam met vormen van huiselijk geweld. Met een specifiek programma probeert de gemeente Rotterdam huiselijk geweld aan te pakken. Daarbij is niet alleen voorzien in hulp
aan het slachtoffer, maar ook aan de pleger. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat voor een succesvolle aanpak van huiselijk geweld, ‘voor het doorbreken van de cirkel’, ook de pleger moet worden geholpen. Verder is belangrijk dat de omgeving van het slachtoffer en de pleger signalen oppikt, zodat op tijd hulp kan worden
geboden.

Zonta Club Rotterdam juicht de extra aandacht voor dit onderwerp toe en blijft daarvoor aandacht vragen op allerlei verschillende manieren.

Lees over een Veilig Thuis