Zonta Nederland

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Speerpunt:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk! Belangrijkste speerpunten:

  • hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

  • “The prevention of burns violence against women and girls in Cambodia, Nepal and Uganda”.
  • Zonta International steunt tevens een project in Haiti: “Security and Empowerment for Women and their Families”.
  • “Prevention of mother-to-child transmission of HIV and gender-based violence in Rwanda”.

Zonta Nederland is lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN), de organisatie van Serviceclubs in Nederland.

Onze Missie is:  Bevordering van de positie van vrouwen (en/of meisjes).

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta Den Bosch zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Voorbeelden van dit soort projecten vind je hier.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken. Voorbeelden van dit soort diensten vind je hier.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. Voorbeelden zijn de ‘Zonta says no’ actie en het project Femmes for Freedom.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Brigitte Leferink: Area Director
José Hoogveld: Vice Area Director
Nuria Requens Waterink: Penningmeester
Secretariaat Zonta Nederland: Bep den Ouden

Clubs
Zonta Nederland telt op dit moment 21 verschillende clubs, verspreid over het hele land. Klik op deze link <link interactieve kaart> voor meer informatie over de betreffende club.

<organogram>