50 jaar Zonta Rotterdam

Dit jaar viert Zonta Club Rotterdam het 50 jarig bestaan. We zetten ons lustrum in om aandacht te vragen voor de positie van de (Rotterdamse) vrouw. We doen dit door samenstelling van de lijst De 50 Vrouwen van Rotterdam en de verkiezing van de top zeven, door een middagprogramma in de Kunsthal op 4 juni 2016 en de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam in Museum Rotterdam, die van 18 februari 2017 te zien is.

Ons lustrum valt in 2016 samen met de viering van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam. Daarbinnen was opvallend genoeg geen aandacht voor de inbreng van vrouwen tijdens deze periode. Om te laten zien dat die er wel degelijk is, hebben wij een top 50 samengesteld: De 50 Vrouwen van Rotterdam, krachtige woorden en eigenzinnige daden. Een indrukwekkende lijst van vrouwen die vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu hun stempel op de stad hebben gedrukt. In de politiek, kunst, het bedrijfsleven, op maatschappelijk vlak, binnen de wijken, of daarbuiten als ambassadeur.

Op zaterdagmiddag 4 juni 2016 maakten we tijdens ons lustrumprogramma in de Kunsthal de top tien bekend van deze 50 Vrouwen van Rotterdam. De Kunsthal is gekozen als locatie voor de opening van ons lustrumjaar omdat daar dan de tentoonstelling te zien is over de Nederlandse beeldhouwster, kunstverzamelaar en muze Sara de Swart (1861-1951).

Tijdens deze gelegenheid spreekt stadsarchivaris Jantje Steenhuis en wordt tevens de Bep Slechte Prijs aan Stichting BonT uitgereikt. Bep Slechte is een van de oprichters van Zonta Club Rotterdam. Uit haar legaat wordt om de twee/drie jaar een prijs uitgereikt aan een bijzondere initiatiefnemer die zich inzet voor de Rotterdamse maatschappij.

Volg ook onze Facebookpagina, waar we dagelijks aandacht hadden voor een van De 50 Vrouwen van Rotterdam. https://www.facebook.com/zontaclubrotterdam/

In 2017 opent in Museum Rotterdam de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam over de bijdragen van de vrouwen aan de opbouw van de stad en over de ontwikkeling van de positie van de vrouw in deze peiode.