Lid worden?

Contact met Zonta Rotterdam kan inspirerend zijn. Geïnteresseerd in het Zonta lidmaatschap? Benader dan één van de leden of stuur een email.      

Femmes for Freedom

In het 10e lustrumjaar 2014 steunt Zonta Nederland Femmes for Freedom, een organisatie die streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.