Kerstoverweging 2017

“Het jaar 2017 mogen we echt als een memorabel jaar in onze Zonta boeken bijschrijven. In november hebben we in het kader van de Zonta Says NO week de aandacht voor Zonta Rotterdam en Zonta aan de Maas kunnen vestigen. Niemand kon er meer om heen: de brug was oranje, de rozen werden met flair uitdeeld, onze burgemeester en minister Kaag gaven aan heel graag hun medewerking te verlenen en de media hebben graag mee gedeeld in het verhaal dat we te vertellen hebben.

Maar het is dubbel. Ik ben blij dat we zoveel aandacht kunnen vestigen op vrouwen en kinderen die de rekening betalen voor het geweld dat hen fysiek en of geestelijk wordt aangedaan. Ik ben dankbaar voor het feit dat we een organisatie als Fier kunnen ondersteunen. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten tijdens de voorstelling Seven in de Erasmus Universiteit en ik eindeloos vaak kunnen vertellen wat het oranje lintje op mijn jas betekende.

Veiligheid is basisvoorwaarde

Maar eigenlijk zou ik dat allemaal niet willen. Omdat het helemaal niet nodig zou moeten zijn en wij onze kracht en kunde vooral zouden moeten kunnen wijden aan het helemaal in positie brengen van de 50 procent waar de wereldbevolking uit bestaat: vrouwen. Dat zou ik onszelf van harte gunnen. Dat onze tijd, het geld dat we samen ophalen en de energie die wij samen kunnen investeren helemaal ten goede zou komen aan vrouwen en meisjes die meer kansen moeten krijgen dan nu vaak het geval is.

Maar dat kan niet als vrouwen en kinderen zich niet veilig voelen in het huis waar ze wonen, de familie waarbij ze opgroeien of de man waarmee ze (al dan niet vrijwillig) getrouwd zijn. Veiligheid is de basisvoorwaarde voor een menswaardig bestaan en daar moet in voorzien worden.

Dat wij als Zonta Club Rotterdam en steeds vaker samen met Zonta aan de Maas de schouders zetten met onze inzet op die basisvoorwaarde stemt mij in elk geval wel zeer dankbaar. Afgelopen jaar hebben we een mooi resultaat voor Fier kunnen bereiken waardoor de vrouwen die aan de zorgen van Fier zijn toevertrouwd letterlijk mobieler worden door de donatie van 25 fietsen. Dat maakt hen economisch en sociaal zelfstandiger.

Doen is het nieuwe denken

Onze Zonta Club Rotterdam heeft het binnen Nederland voor elkaar gekregen om de bekendheid van Zonta als organisatie te versterken. Bij ons is doen het nieuwe denken en de praktische en pragmatische manier van met elkaar aanpakken stemt mij in elk geval zeer optimistisch voor onze toekomst. Ik zie dan ook uit naar een fantastische Areadag in maart 2018. Ik hoop van harte dat we als Zonta Club Rotterdam in zeer grote getalen deelnemen aan de areadag omdat het een geweldig moment is om ook de leden van alle clubs uit het hele land te ontmoeten. En echt ontmoeten, niet alleen vanachter Facebook, You Tube, de mail of wat dan ook. Elkaar in de ogen kijken, een welgemeende hand schudden of een vriendschappelijke knuffel geven: de ontmoeting met de ander maakt het meer dan de moeite waard om samen te komen.

Veilig en gewaardeerd

Samen zijn we club en samen delen we het lief maar ook het leed dat we van elkaar kennen. Afgelopen jaar hebben diverse leden van onze club te maken gekregen met verdriet door ziekte of verlies en ik ben dankbaar als ik dan hoor en zie hoe dat onderling opgepakt wordt. Met aandacht en inzet, zoals dat ook gebeurt er als er hele leuke zaken te delen zijn. Ook dan zie ik de ontmoeting tussen mensen waar geen scherm tussen zit maar waar sprake is van echt contact. Laten we dat vast houden. Laten we samen club zijn als onderdeel van een grote internationale organisatie en waar de digitalisering ons echt helpt om zaken snel en efficient wereldwijd over het voetlicht te krijgen. Maar waarbij het contact en de vriendschap die wij hier kennen de basis vormt voor alles wat we doen. Omdat we ons veilig en gewaardeerd voelen door elkaar. Dat wens ik jullie, namens het bestuur van harte toe, waardering en aandacht van mens tot mens, in 2018 en nog heel veel gezonde jaren daarna!

Marjoleine van Doorn | Presidente Zonta Club Rotterdam

uitgesproken op maandag 18 december 2017, Rotterdam